Deaf & Law 

UKRAINE, KYIV 

Ми раді вітати Вас на офіційному веб-сайті "Deaf & Law" Громадської організації "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права інвалідів з вадами слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 25.VI.2011).

Громадська організація "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ) - Об'єднання громадян - юристів з порушенням слуху та мови для сприяння розвитку та зміцнення інституту особливої категорії юристів в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається зазначеним юристам, підвищення їх ролі та авторитету в суспільстві і задоволення та захист прав та інтересів членів Спілки.

Новости

06:16

Парламент прийняв постанову про заяву про укладення угоди про асоціацію між Україною та Евросоюзом

Парламент України прийняв Постанову Верховної Ради України "Про Заяву Верховної Ради України: "Про укладення Угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, між Україною та Європейським Союзом".

 

ЗАЯВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про укладення Угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, між Україною та Європейським Союзом

 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України” від 2 липня 1993 року Україна проголосила, що розвиток відносин із західноєвропейськими державами створить умови для відновлення давніх політичних, економічних, культурних, духовних зв'язків України з європейською цивілізацією, прискорення демократизації, проведення ринкових реформ та оздоровлення національної економіки. Одночасно, як було відзначено, таке співробітництво має стати основою для розширення участі нашої держави в європейських структурах та майбутнього інтегрування її економіки у загальноєвропейський простір.

У червні 1994 року Україна та Європейський Союз уклали Угоду про партнерство та співробітництво, яка, після набуття чинності у березні 1998 року, довгий час залишалася базовою домовленістю між сторонами у контексті розвитку двосторонніх відносин з широкого спектру взаємовигідних напрямів співробітництва. Мета Угоди полягала у забезпеченні політичного діалогу між сторонами задля розвитку тісних політичних відносин, сприянні розвитку торгівлі, інвестицій та гармонійних економічних взаємин між сторонами, створенні основ взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, громадського, науково-технічного та культурного співробітництва, а також у підтримці зусиль України із зміцнення демократії, розвитку її економіки, завершення переходу до ринкової економіки.

Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України” від 1 липня 2010 року встановив пріоритетність інтеграції України до ЄС для внутрішнього і зовнішнього розвитку держави. Цим Законом на законодавчому рівні були розвинені попередні положення Постанови Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України” 1993 року, а також було чітко встановлено, що забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття нею членства в Європейському Союзі належить до основних принципів зовнішньої політики України.

19 грудня 2011 року за результатами П'ятнадцятого саміту Україна – Європейський Союз лідери обох сторін заявили про завершення переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно із поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Це спільне рішення лідерів України та ЄС ознаменувало успіх багаторічних переговорів щодо нової, амбітної та довгострокової Угоди між Україною та ЄС на заміну Угоди про партнерство і співробітництво, яка була підписана ще в 1994 році, і, одночасно, початок нового етапу в інтеграційних відносинах сторін.

Виходячи з того, що до повноважень Верховної Ради України, згідно з Конституцією України, належить визначення засад зовнішньої і внутрішньої політики держави:

Верховна Рада України,

-будучи переконаною, що Україна та ЄС повинні якомога швидше завершити процес переходу на нові амбітні засади договірних відносин - політичну асоціацію і економічну інтеграцію;

-усвідомлюючи, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС є не подарунком, а інструментом модернізації України відповідно до стандартів та вимог ЄС;

-відзначаючи, що європейська інтеграція є основним пріоритетом у сфері внутрішньої та зовнішньої політики України;

-підтверджуючи прихильність держави розвитку демократії, верховенства права, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, згідно Копенгагенських критеріїв членства в Європейському Союзі;

-відзначаючи, що забезпечення європейської інтеграції України здійснюється шляхом всебічної адаптації законодавства України до законодавства ЄС, стосовно чого Верховна Рада України продовжить докладати належних зусиль;

-усвідомлюючи важливість повного виконання погоджених заходів, насамперед у рамках Порядку денного асоціації між Україною та ЄС від 24 листопада 2009 року та Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 22 квітня 2011 року;

-беручи на себе зобов'язання забезпечити необхідну законодавчу базу для успішного виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, а також належний парламентський контроль за її виконанням в цілому;

-беручи до уваги Спільну заяву лідерів України та ЄС за результатами Саміту Україна – ЄС 19 грудня 2011 року у Києві;

1) закликає Європейський Союз та його держави-члени:

1.1. продемонструвати політичну волю та забезпечити якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

1.2. передбачити можливість започаткування виконання Угоди про асоціацію до моменту набуття нею чинності, відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу;

1.3. забезпечити синхронне подання всіх документів, необхідних для процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи зону вільної торгівлі, до Верховної Ради України, Європейського Парламенту та національних парламентів держав-членів ЄС відразу після підписання Угоди;

1.4. надати Україні достатню фінансову, технічну та законодавчу допомогу в період підготовки до виконання та реалізації Угоди;

1.5. допомогти в подальшому у поширенні в Україні та серед держав-членів ЄС інформації про переваги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для України, з одного боку, і ЄС, з іншого, перш за все, у контексті визнання України як європейської країни з європейською ідентичністю, яка поділяє спільну історію та спільні цінності з країнами Європейського Союзу;

1.6. здійснити подальші кроки, необхідні для створення умов для подальшого прогресу у відносинах між Україною та ЄС, у т.ч. для уникнення загрози штучної політизації процесу зближення між Україною та ЄС на амбітних і взаємовигідних принципах політичної асоціації та економічної інтеграції;

2) очікує, що:

Президент України:

2.1. визначить укладення та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  першочерговим пріоритетом державного розвитку;

2.2. забезпечить виконання узгодженого з лідерами ЄС у Києві під час Саміту Україна – ЄС 19 грудня 2011 року зобов'язання створити інституційні, регуляторні та технічні умови для імплементації Угоди про асоціацію та для створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі;

Кабінет Міністрів України:

2.3. забезпечить прискорене виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та набуття нею чинності;

2.6. передбачить фінансування заходів, необхідних для належного та повного виконання Україною зобов'язань, передбачених в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, у т.ч. під час формування проектів Державного бюджету;

2.7. забезпечить належне та повне виконання Порядку денного асоціації між Україною та ЄС із урахуванням пріоритетів, що підлягають щорічному погодженню з ЄС;

2,8 забезпечить належні, передбачені законодавством умови для вільного та чесного проведення виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року.

 

Администратор / administrator

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:


statistics
Отправка SMS/MMS

 © deafconsul

Конструктор сайтов - uCoz