Deaf & Law 

UKRAINE, KYIV 

Ми раді вітати Вас на офіційному веб-сайті "Deaf & Law" Громадської організації "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права інвалідів з вадами слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 25.VI.2011).

Громадська організація "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ) - Об'єднання громадян - юристів з порушенням слуху та мови для сприяння розвитку та зміцнення інституту особливої категорії юристів в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається зазначеним юристам, підвищення їх ролі та авторитету в суспільстві і задоволення та захист прав та інтересів членів Спілки.

Новости

00:00

Правові підстави надання статусу ветерана праці

У статті наводиться тлумачення терміну “ветеран праці”, на підставі законодавчих актів визначаються особи, що належать до цієї категорії, зокрема ті, яким призначені пенсії на пільгових умовах; пенсіонери, нагороджені медаллю “Ветеран праці” за законодавством колишнього Союзу РСР; інваліди I і II груп, які отримують пенсії по інвалідності. Крім того, вказуються документи, які необхідно надавати для присвоєння статусу ветерана праці, висвітлюється порядок видачі посвідчення “Ветеран праці” та нагрудного знака, вказуються пільги ветеранів праці.

Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та інших громадян похилого віку визначає Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16 грудня 1993 року №3721-XII (далі - Закон №3721).

Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб (далі - підприємство), мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію (частина перша ст.6 Закону №3721).

До цієї категорії осіб також належать:

-громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах, а саме:

-за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років;

-за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, - за наявності стажу роботи у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років;

-відповідно до пунктів “в”–“з” статті 13 та статті 52 Закону України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 року №1788-XII (далі - Закон №1788) - за наявності стажу роботи у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років;

-відповідно до частини першої статті 18 Закону №1788 - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років;

-пенсіонери, нагороджені медаллю “Ветеран праці” за законодавством колишнього Союзу РСР;

-інваліди I і II груп, які отримують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Відповідно до статті 13 Закону №1788 на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

в) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;

г) жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;

д) жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

е) жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

 

є) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

ж) жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

з) водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:

-чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, у т.ч. на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;

-жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи 20 років, у т.ч. на зазначеній роботі не менше 10 років.

Статус ветеранів праці може поширюватися на ветеранів військової служби, у т. ч. на тих, які проходили службу в Збройних Силах України. Відповідно до роз’яснення Правового управління Міністерства оборони України (лист від 13 квітня 2000 року №204/2/507) у разі, якщо ветеран військової служби одночасно має трудовий стаж, передбачений статтею 6 Закону №3721, він може бути визнаний у встановленому порядку ветераном праці та користуватися відповідними пільгами.

Згідно зі статтею 52 Закону №1788 право на пенсію за вислугу років мають:

-окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;

-робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;

-водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;

-механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення);

-працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;

-робітники і майстри (у т. ч. старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання;

-деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів;

-працівники освіти, охорони здоров’я, а також соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів і спеціальних службах безпосередньо зайняті обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів;

-спортсмени певних категорій.

 

Документи, які подаються для присвоєння статусу ветерана праці

Основним документом, який підтверджує стаж роботи, необхідний для присвоєння статусу ветерана праці, є трудова книжка. За її відсутності або відповідних записів у ній згідно з пунктом 1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637, стаж установлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Документи, що подаються, мають бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою. Для визначення стажу роботи враховуються лише ті відомості про період роботи, які внесені в довідки на підставі документів. Довідки, видані колгоспами при залишенні членом колективного господарства роботи, а також довідки, видані в більш пізній період колгоспами, що згодом припинили свою діяльність, можуть братися до уваги й тоді, коли в них не вказано підстав видачі.

У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, його підтвердження здійснюється органами Пенсійного фонду України на підставі показань свідків. У випадках, коли доказом стажу є трудова книжка, подається виписка з неї, засвідчена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

Звернути увагу. Після 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду України і обліковується згідно з даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Окремі категорії громадян згідно з частиною першою статті 18 Закону №1788, зокрема:

-особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні карлики мають право на пенсію за віком:

-чоловіки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20 років;

-жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 15 років;

-інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I групи мають право на пенсію за віком:

-чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років;

-жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 10 років.

 

Порядок видачі посвідчення “Ветеран праці” і нагрудного знака

Посвідчення “Ветеран праці” і нагрудний знак видаються ветеранам праці за місцем їх проживання органами праці та соціального захисту населення, а ветеранам праці із числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 9 квітня 1992 року №2262-XII (далі - Закон №2262), та членам їх сімей - органами, що здійснюють їх пенсійне забезпечення відповідно до законодавства. Згідно зі статтею 10 Закону №2262 призначення і виплата пенсій особам, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону, здійснюються органами Пенсійного фонду України.

Посвідчення “Ветеран праці” оформляється та видається на підставі наданого посвідчення пенсіонера, ксерокопії паспорта та документів, які підтверджують загальний трудовий стаж особи.

За отриманням посвідчення “Ветеран праці” пенсіонер може сам звернутися до відповідного органу або доручити це іншій особі чи уповноваженій посадовій особі підприємства, на якому він працює.

Ветеранам праці видаються посвідчення про право на пільги та нагрудні знаки, порядок виготовлення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Пільги ветеранам праці

Відповідно до статті 7 Закону №3721 ветеранам праці надаються такі пільги:

-користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

-першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів);

-переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

-щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

-першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

-використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

-переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

-першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;

-переважне право на вступ до садівницьких товариств (кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів;

-переважне право на встановлення домашніх телефонів;

-звільнення від плати за землю та сплати земельного податку;

-безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання.

Посвідчення і нагрудний знак вручаються особисто ветеранам праці або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах. Посвідчення і нагрудний знак видаються безкоштовно.

Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветерана праці, на підставі якого надаються відповідні пільги.

 

 

Администратор / administrator

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:


statistics
Отправка SMS/MMS

 © deafconsul

Конструктор сайтов - uCoz