Deaf & Law 

UKRAINE, KYIV 

Ми раді вітати Вас на офіційному веб-сайті "Deaf & Law" Громадської організації "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права інвалідів з вадами слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 25.VI.2011).

Громадська організація "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ) - Об'єднання громадян - юристів з порушенням слуху та мови для сприяння розвитку та зміцнення інституту особливої категорії юристів в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається зазначеним юристам, підвищення їх ролі та авторитету в суспільстві і задоволення та захист прав та інтересів членів Спілки.

Новости

00:00

Парламент України ухвалив Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

І ось нарешті настав цей довгожданий день - 05 липня 2012 року  Верховна Рада України ухвалила Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Основними напрямами реформування адвокатури відповідно до закону, зокрема, є удосконалення загальних засад адвокатської діяльності та діяльності адвокатури України. Згідно із законом, організація та діяльність адвокатури України здійснюється на принципах: верховенства права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності. При цьому, гарантується незалежність адвокатури від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Обов´язок із створення належних умов діяльності адвокатури та забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності покладається на державу.

Передбачається також створення системи органів адвокатського самоврядування, визначення їх повноважень. Завданнями адвокатського самоврядування визначено: забезпечення незалежності адвоката, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності, підтримання високого кваліфікаційного рівня адвокатів, створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності, забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність, забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України тощо.

Згідно із законом, органи адвокатського самоврядування самостійно вирішують питання формування високопрофесійного адвокатського корпусу, встановлення професійних стандартів та етичних вимог до здійснення адвокатської діяльності, представництва та захисту спільних інтересів адвокатів, співпраці адвокатури з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування.

Законом передбачено й створення Національної асоціації адвокатів України, яка покликана об'єднати всіх адвокатів України (станом на початок 2012 року за даними Реєстру адвокатів України - близько 32 тисяч) в єдину організацію, що слугуватиме гарантією незалежної діяльності адвокатури в Україні.

Документом передбачено також розширення існуючих видів адвокатської діяльності, професійних прав і гарантій адвокатської діяльності, визначено зміст адвокатської таємниці та ефективний правовий механізм її захисту. Заборонено будь-який вплив на адвоката, втручання у його професійну діяльність, у тому числі з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, органів адвокатського самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

Документом урегульовано й питання щодо направлення адвокатом адвокатського запиту: визначено коло питань та адресатів, стосовно яких може складатися та надсилатися адвокатський запит. Запроваджено обов´язковість вимог адвокатського запиту щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об´єднань громадян. У проекті також установлено строк надання відповіді на адвокатський запит та адміністративну відповідальність за відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності.

Закон містить положення про створення та функціонування Єдиного реєстру адвокатів України, який ведеться Радою адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, обрані адвокатами форми здійснення адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

На виконання рекомендацій європейських експертів Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України", а також Венеціанської комісії та Дирекції з питань правосуддя та людської гідності у складі Генеральної Дирекції з прав людини та верховенства права Ради Європи законом передбачено можливість допуску адвокатів іноземних держав до здійснення адвокатської діяльності на території України. Передбачено, що адвокат іноземної держави набуває право на зайняття адвокатською діяльністю на території Україні з моменту включення відомостей про нього до Єдиного реєстру адвокатів України. З цією метою адвокат іноземної держави звертається з відповідною заявою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, перед якою повинен довести отримання права на зайняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі. Адвокат іноземної держави, відомості про якого включено до Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює адвокатську діяльність на території України без обмежень, у тому числі щодо можливих видів адвокатської діяльності. На адвоката іноземної держави поширюються всі встановлені законом професійні права і обов´язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності.

 

 

 

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Администратор / administrator

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:


statistics
Отправка SMS/MMS

 © deafconsul

Конструктор сайтов - uCoz