Deaf & Law 

UKRAINE, KYIV 

Ми раді вітати Вас на офіційному веб-сайті "Deaf & Law" Громадської організації "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права інвалідів з вадами слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 25.VI.2011).

Громадська організація "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ) - Об'єднання громадян - юристів з порушенням слуху та мови для сприяння розвитку та зміцнення інституту особливої категорії юристів в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається зазначеним юристам, підвищення їх ролі та авторитету в суспільстві і задоволення та захист прав та інтересів членів Спілки.

Новости

00:00

Правила виклику бригади швидкої медичної допомоги у м.Києві

1. Екстрена медична допомога на адміністративній території міста Києва надає­ться бригадами швидкої медичної допомоги (далі - Бригада) Київської міської станції швидкої медичної допомоги (далі - Станція) дорослому і дитячому населенню незалежно від місця проживання чи реєс­трації, цілодобово, безоплатно, за межа­ми лікувально-профілактичних закладів.

2. Виклик Бригади здійснюється з теле­фону телефонної мережі загального користування шляхом набору номера 103 або при безпосередньому зверненні на Станцію.

Для осіб з вадами слуху та мови Станція здійснює прийом викликів за допомогою:

· SMS-повідомлень для абонентів оператора мобільного зв’язку “Київстар” на номер 10-003, для абонентів інших операторів мобільного зв’язку - на номер 096-5613977;

·електронної пошти на адресу 103@health.kiev.ua.;

·факсимільних повідомлень на номер 234-5356.

Якщо особа з вадами слуху та мови протягом трьох хвилин з моменту відправлення повідомлення не отримала підтверд­ження про прийняття виклику, то їй необхідно звернутися до іншої особи, яка зможе викликати Бригаду за телефоном 103.

При зверненні іноземних громадян, які не володіють українською (російською) мовами, абонента з’єднують з диспетчером, який володіє англійською мовою.

3. При зверненні абонента за номером 103 диспетчер відповідає: “Швидка допомога. Скорая помощь” та називає свій особистий номер.

При з’єднанні абонента з диспетчером автоматично визначається номер телефо­ну абонента.

Не рекомендується доручати дітям викликати швидку медичну допомогу.

Диспетчер має право першим припинити розмову, якщо звернення абонента не стосується надання екстреної медичної допомоги, попередивши про це абонента.

Виклик вважається прийнятим у разі отримання диспетчером повних відповідей від абонента на поставлені запитання. Диспетчер повинен закінчити розмову, повторивши абоненту адресу виклику, словами: “Виклик прийнято, чекайте швидку” і назвати свій особистий номер.

4. Екстрена медична допомога надає­ться пацієнтам відповідно до стандартів надання екстреної медичної допомоги, директивних і нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Прибуття Бригади на виклик здійс­нюється в межах нормативу часу відповідно до директивних і нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Першочергово здійснюються виклики в громадські місця, на вулицю, підприємс­тва, установи, учбові заклади. Виклики в приватні помешкання виконуються в міру їх надходження.

6. Станція приймає виклики для надання екстреної медичної допомоги у випадках:

-втрати свідомості;

-судом;

-раптово розладу дихання;

-раптово болю в ділянці серця;

-блювоти кров‘ю;

-гострого болю в животі;

-сильної кровотечі всіх видів;

-усіх видів травм (поранення, переломи, вивихи, опіки, важкі забої, травми голови тощо);

-ураження електричним струмом, блискавкою, теплових ударів, переохолодженнях, асфіксії всіх видів (утоплення, попадання сторонніх предметів у дихальні шляхи);

-ушкодження при надзвичайних ситуаціях (дорожньо-транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха тощо);

-ознак усіх видів отруєнь, укусах тварин, змій тощо;

-порушення нормального перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо);

-транспортування пацієнтів з інфекційними захворюваннями в лікувально-профілактичні заклади за викликом лікаря та за наявності медичних показань;

-транспортування пацієнтів з дому, з амбулаторно-поліклінічних установ у стаціонарі;

-лікувально-профілактичні заклади винятково за викликом лікаря та у разі наявності медичних показань для екстреної госпіталізації (пацієнт потребує носилкового транспорту, проведення інтенсивної терапії під час транспортування, супроводу медичних працівників). Медичний працівник, який здійснює виклик, зобов‘язаний дочекатися Бригаду, заздалегідь оформити направлення на госпіталізацію та відповідні медичні документи.

7. Особи, які викликають Бригаду (пацієнт, родичі або інші особи) зобов’ язані:

-отримати згоду пацієнта, який знаходиться у свідомості на виклик Бригади;

-чітко і правильно відповісти на всі питання диспетчера, який приймає вик­лик;

-точно і достовірно описати скарги пацієнта;

-повідомити, хто і з якого номера телефону викликає Бригаду;

-назвати точну адресу виклику (район, вулицю, номер будинку і квартири, поверх, номер під’їзду та код дверей під’їзду).

У випадках, коли особі, яка викликає Бригаду невідомі місцезнаходження вулиці­ або будинку - необхідно вказати загальновідомі орієнтири та шляхи під’їзду до місця випадку:

-назвати прізвище, стать, вік пацієнта. Якщо зазначені дані про пацієнта неві­домі, необхідно вказати його стать і орієнтовний вік;

-по можливості зустріти Бригаду біля воріт будинку або під’їзду;

-забезпечити Бригаді безперешкодний доступ до пацієнта і створити необхідні умови для надання екстреної медичної допомоги;

-створити необхідні умови для роботи Бригади при наданні медичної допомоги у помешканнях (можливість вимити руки, дати чистий рушник, забезпечити якісне освітлення);

-заздалегідь ізолювати домашніх тварин, які можуть ускладнити надання медичної допомоги пацієнту, а також заподіяти шкоду здоров’ю і майну медичних працівників Бригади;

-сприяти у транспортуванні пацієнта до санітарного автомобіля;

-у разі транспортування пацієнта в лікувально-профілактичний заклад бажано мати при собі документи, які ідентифікують його особу (паспорт, страховий поліс, медичну картку, виписку із стаціонару тощо.)

Медичні працівники Бригади не зобов’ язані знімати в квартирі взуття.

8. У разі відмови від надання екстреної медичної допомоги до прибуття Бригади (пацієнту стало краще, медичної допомоги не потребує тощо) особа, яка здійснювала виклик, повинна повідомити про це диспетчера Станції.

9. Станція не несе відповідальності за виклики, які не могли бути своєчасно виконаними у разі неправильно вказаної абонентом адреси, відсутності нумерації будинків, відсутності покажчиків назв вулиць, ненадання інформації про наявність кодового замка під’їзду, у випадку неспра­вності переговорних пристроїв (домофонів), заторів та перешкод на автодорогах тощо.

10. У випадку, коли пацієнт недоступний для надання екстреної медичної допомоги (знаходиться у водоймищі, на кризі, на висоті, в глибокій ямі, в колодязі, шахті, цистерні, затиснутий уламками транспортних засобів, будівельних конструкцій тощо), Бригада надає медичну допомогу тільки після прибуття аварійно-рятувальних служб, які повинні доставити пацієнта у безпечне для нього та Бригади місце.

Пацієнт, його родичі або законні представники та оточуючі не мають права вима­гати від медичних працівників Бригади виконання ними своїх професійних обов’язків у разі загрози їх здоров’ю та життю до усунення цієї загрози аварійно-рятувальними службами або до прибуття працівників правоохоронних органів.

11. У випадках агресивної поведінки пацієнтів або оточуючих їх осіб, зокрема тих, які знаходяться в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, гострого психічного розладу та загрожують здоров’ю або життю медичних працівників Бригади, надання медичної допомоги і транспортування пацієнтів здійснюються в присутності працівників правоохоронних органів.

У зазначених вище випадках Бригада має право не надавати медичну допомогу до прибуття працівників правоохоронних органів.

12. Керівник Бригади на вимогу пацієнта (або його законного представника) зобов’язаний надати інформацію в доступній формі про стан його здоров’я, про лікувальні заходи та прогноз щодо можливого перебігу захворювання.

Інформовану згоду/відмову на проведення необхідної екстреної медичної допо­моги та транспортування в лікувально-профілактичний заклад пацієнт (або його законний представник) повинен підтвердити підписом у карті виїзду швидкої медичної допомоги.

Екстрена медична допомога без згоди пацієнта (або його законного представника) надається у випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі якщо пацієнт не госпіталізований у лікувально-профілактичний заклад після надання медичної допомоги, керівник Бригади передає інформацію про пацієнта в амбулаторно-поліклінічний заклад для нагляду дільничним (сімейним) лікарем-терапевтом (педіатром) або черговим лікарем пункту невідкладної медичної допомоги для дорослого (дитячого) населення.

13. Рішення щодо необхідності екст­реного транспортування пацієнта за медичними показаннями в лікувально- профілактичні заклади приймає керівник Бригади.

14. У разі транспортування в лікувально-профілактичний заклад пацієнта може супроводжувати лише одна особа (родич або його законний представник) з дозволу керівника Бригади.

У випадку транспортування дітей віком до трьох років можливий супровід двох осіб.

Дітей до 18 років у разі транспортування в лікувально-профілактичний заклад обов’язково повинен супроводжувати родич або його законний представник, або співробітник дитячої установи, якщо він знаходиться на місці виклику.

15. У випадку смерті пацієнта до приїзду або в присутності Бригади інформація передається в амбулаторно-поліклінічний заклад за місцем виклику, на пункт невідкладної медичної допомоги для дорослого (дитячого) населення та оператору чергової частини Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві за телефоном 102.

16. Станція реєструє звернення, нап­равляє та контролює їх виконання відповідними лікувально-профілактичними закладами у таких випадках:

-загострення хронічних захворювань у пацієнтів, які знаходяться під наглядом дільничного лікаря;

-виконання планових призначень дільничного лікаря (ін’єкцій, крапельниць, перев’язок і інших призначень);

-підвищення температури тіла, кашлю, нежиті, болю в горлі тощо;

-головного болю, запаморочення, слабкості;

-підвищення артеріального тиску;

-легких травм, коли пацієнт може самостійно звернутись у травматологічний пункт;

-болю у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз тощо);

-надання стоматологічної допомоги;

-больового синдрому в онкологічних хворих;

-зняття алкогольного, наркотичного, токсичного абстинентного синдрому;

-гострих психічних розладів;

-видалення кліщів;

-надання екстреної медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах;

-видачі листків тимчасової непрацездатності, висновків про стан здоров’я, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, а також складання судово-медичних актів;

-транспортування трупів у патолого­анатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи.

17. Диспетчер, керуючись цими Правилами, має право відмовити в прийомі виклику та надати рекомендації щодо звернення у відповідні лікувально- профілактичні­ заклади (поліклініку, пункт невідкладної медичної допомоги або інші лікувально-профілактичні заклади), вказавши їхню адресу і телефон.

У разі необхідності індивідуального вирішення нестандартної або конфліктної ситуації слід звертатися до старшого черго­вого медичного працівника Станції за телефоном 235-41-42.

18. Для надання екстреної медичної допомоги пацієнт також може самостійно звернутися або бути доставленим попутним транспортом у найближчий пункт невідкладної медичної допомоги або прий­мальне відділення (відділення невідкладної медичної допомоги) будь-якого лікувально- профілактичного закладу.

19. Інформаційно-довідкова служба Станції цілодобово за телефоном 1503 надає довідки про місцеперебування пацієнтів, яким була надана медична допомога Бригадою, без зазначення діагнозу.

20. Інформація про стан здоров’я, діагноз, дані медичного обстеження пацієнтів є лікарською таємницею.

Інформація про пацієнта є конфіденційною і надається у порядку, визначеному чинним законодавством України.

21. Консультативно-інформаційна служба “Здоров’я” Станції цілодобово за телефоном 1583 надає населенню пора­ди лікаря про надання першої допомоги при захворюваннях та травмах.

22. Громадяни, які висловили стосовно диспетчера, медичного працівника Бригади образи, погрози або вчинили хуліганські дії, заподіяли шкоду його здоров’ю або майну, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до ст.183 Кодексу України про адміністративні правопорушення заві­домо неправдивий виклик швидкої медичної допомоги тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковува­них мінімумів доходів громадян.

23. Зі зверненнями, відгуками, заявами, подяками та побажаннями щодо роботи Станції громадяни можуть звертатись до старшого чергового медичного працівника Станції за телефоном 235-41-42 та оперативного чергового Головного управління охорони здоров’я м.Києва за телефонами 278-46-40, 278–41-91.

 

Администратор / administrator

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:


statistics
Отправка SMS/MMS

 © deafconsul

Конструктор сайтов - uCoz