Deaf & Law 

UKRAINE, KYIV 

Ми раді вітати Вас на офіційному веб-сайті "Deaf & Law" Громадської організації "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права інвалідів з вадами слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 25.VI.2011).

Громадська організація "Спілка нечуючих юристів" (м.Київ) - Об'єднання громадян - юристів з порушенням слуху та мови для сприяння розвитку та зміцнення інституту особливої категорії юристів в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається зазначеним юристам, підвищення їх ролі та авторитету в суспільстві і задоволення та захист прав та інтересів членів Спілки.

Новости

00:00

На розгляді У Верховній Раді України знаходиться проект Соціального кодексу України

На розгляді У Верховній Раді України знаходиться проект Соціального кодексу України, поданий народним депутатом України.

Згідно статті 22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Незважаючи на такі конституційні гарантії, чинне  законодавство містить значну кількість неузгоджених між собою норм щодо соціального захисту окремих категорій громадян: пенсіонерів, безробітних, сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій, чорнобильців, інвалідів та інших соціально незахищених категорій населення. Більш того, непоодинокі випадки, коли при прийнятті нових законів, всупереч Конституції України, значно звужуються вже існуючі права та свободи людини та громадянина.

Недоліком чинного законодавства є те, що правове регулювання соціальних відносин і досі здійснюються не єдиним законом а різними законами та підзаконними нормативно-правовими актами. При цьому можна навести численні випадки, коли норми підзаконних актів прямо суперечать акту вищої юридичної сили – закону, що також негативно відображається на  правах і свободах людей і громадян.

У зв’язку з цим виникла необхідність систематизувати законодавство у соціальній сфері, усунути колізії між законами, вивести на рівень закону соціальні норми, врегульовані підзаконними актами.

Враховуючи викладене, на розгляд Верховної Ради України пропонується проект Соціального кодексу України, в якому систематизовано та вдосконалено  положення  законів України – “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з втратою працездатності та витратами зумовленими похованням”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про місцеве самоврядування”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про соціальні послуги”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про зайнятість населення”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”,  “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про протидію захворюванню на туберкульоз”, “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, “Про біженців”, та ін.

Соціальний кодекс України спрямований на збереження рівня змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина щодо соціального захисту, визначених Конституцією України та законами України.

З прийняттям даного проекту кожна особа буде мати змогу знайти в одному акті – Соціальному кодексі України, захист своїх прав і свобод.

Структура проекту сформована ґрунтуючись на міжнародних правових нормах, визначених Європейською соціальною хартією та Європейським кодексом соціального забезпечення, законотворчій практиці європейських країн.

Кодифікація соціального законодавства насамперед спрямована на те, щоб, з одного боку, узагальнити норми, згідно з якими здійснюється чинне  правове регулювання, і, водночас, встановити нові норми, що відповідають потребам соціально незахищених категорій людей та громадян, усунути колізії та прогалини законодавства.

Основними принципами, які були покладені в основу розробки проекту є збереження соціальних гарантій, встановлених Конституцією України та чинним законодавством, та розширення вже існуючих.

Проект включає загальну та спеціальну частини, 21 розділ та 484 статті.

Загальна частина включає норми щодо основних засад правового регулювання здійснення в Україні соціального захисту та організаційно-правових форм його забезпечення.

Спеціальна частина містить конкретні види соціального захисту, структуровані за факторами соціального ризику. Зазначені норми встановлюються, виходячи із забезпечення двох основних організаційно-правових форм соціального захисту - соціального страхування та соціального забезпечення.

Спеціальна частина містить норми правового регулювання соціальної допомоги окремим категоріям населення, що потребують додаткового соціального захисту з боку держави та органів місцевого самоврядування – безробітних, пенсіонерів,  інвалідів, ветеранів, осіб, що постраждали внаслідок екологічних катастроф тощо. Чітке формулювання кожної норми забезпечить повну, всебічну реалізацію громадянином свої прав.

Даним проектом Соціального кодексу України пропонується внутрішньо узгоджена єдина система правових норм у сфері соціального захисту населення.

Проектом Соціального кодексу України пропонується:

1) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування уніфікувати систему управління фондами соціального страхування на основі створення єдиної вертикалі виконавчих органів, що має забезпечити: економію  адміністративних  видатків  на здійснення  фондами своїх функцій та повноважень; більш повне охоплення платників та підвищення рівня збору внесків соціального страхування; цільове спрямування коштів соціального страхування; спрощення взаємовідносин фондів соціального страхування та суб'єктів господарювання щодо реєстрації та сплати внесків;

2) впорядкувати та вдосконалити умови  пенсійного  забезпечення  в  особливому порядку різних категорій громадян, яке здійснюється з державного бюджету і регулюється на даний час численними  спеціальними законами, які не завжди узгоджені між собою;

3) узгодити окремі норми правового регулювання, що здійснюється  на даний час законами України "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

4) нові підходи щодо надання соціальної допомоги за виявленими ознаками нужденності, а також удосконалення комплексної системи соціального захисту соціально незахищених категорій громадян.

Кодексом передбачено норми щодо підвищення рівня соціального захисту безробітних, малозабезпечених, осіб похилого віку, матерів – одиночок, сімей з дітьми та інших осіб, які потребують захисту та допомоги держави.

Важливим питанням, яке розглянуте та врегульоване проектом Соціального кодексу України є працевлаштування осіб, значна увага приділена молоді, що закінчує навчальні заклади.

Крім цього, проект передбачає розширення та впорядкування системи пільг та компенсацій певним категоріям громадян, що також встановлені окремими спеціальними законами.

У соціальній сфері діють:

Конституція України, Закони України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з втратою працездатності та витратами зумовленими похованням“, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про місцеве самоврядування”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про соціальні послуги”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про зайнятість населення”,”Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”,  “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про протидію захворюванню на туберкульоз”, “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, “Про біженців” та інші нормативно – правові акти.

У зв’язку з тим, що запропоновані норми не стосуються додаткових виплат, крім тих, що на сьогодні й так передбачені чинним законодавством, прийняття  проекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

Прийняття проекту забезпечить здійснення суттєвих кроків щодо гармонізації законодавства України, сприятиме оновленню правових норм у сфері соціального законодавства на основі комплексного підходу, і забезпеченню на цій основі надійного соціального захисту соціально незахищеного населення України.

 

Проект Соціального кодексу України

 

Администратор / administrator

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:


statistics
Отправка SMS/MMS

 © deafconsul

Конструктор сайтов - uCoz